Фотоотчет с акции "Кинолето с Ретро FM". Показ №2

Фотоотчет с акции "Кинолето с Ретро FM". Показ №2

DlucuYWLyAY.jpg

eXpBM3112i4.jpg

Hpsy6OQ4rRk.jpg

vhDyk78VHtQ.jpg

XUuyF7_TEWo.jpg

Симакова Светлана
Автор: Симакова Светлана
Шеф редактор тел. 41-44-38 news@istoki.tv

Данила мастер Орел, тел. +7 (4862) 22-20-12 / 8 (800) 100-53-63